Päiväkoti Siilinpiilo on 25-paikkainen yksityinen päiväkoti, jonka perusajatuksena on lapsilähtöisyys, kokonaisvaltaisuus ja elämyksellisyys. Painopistealueinamme ovat luonto, taide ja musiikki, liikunnan ilon läpäistessä kaikki toiminnot. Vuonna 2010 perustettu Siilinpiilo sijaitsee nykyisellään Kiteen Ruppovaarassa,Villa Kylänselässä, missä erilaisten ihmisten ja ikäpolvien ohtaaminen kuuluu luontevana osana päiväkotimme arkeen. Lapset vierailevat myös läheisissä hoivakodeissa ja Siilinpiilossa järjestetään mm. mummo- ja vaaripäiviä. Toiminnallemme on asetettu pedagogiset tavoitteet, joita toteutetaan leikin ja lapsen luontaisen toiminnan kautta tukemalla lapsen persoonallisuutta, sosiaalisia valmiuksia ja monipuolista kehitystä, johon myös liikunnallisuus ja käden taitojen harjoittaminen yhdistyvät.

Siilinpiilo on kuin suuri yhteinen koti, jossa sekä lapset että aikuiset viihtyvät. Pelisäännöt ovat kaikille samat ja tavoitteena lämmin, myönteinen kodinomaisuus, jossa kaikki perheenjäsenet otetaan huomioon. Sadut, laulut ja leikkiminen kuuluvat jokaiseen päivään, luontoretkillä keksitään omia loruja ja lauluja metsän asukkaista, sienistä ja kasveista, ja luonnonmateriaaleista tehdään vaikkapa satumetsä päiväkodin pöydälle. Jokaiselle lapselle kertyy hoitojakson kuluessa oma portfolio, johon lapsen omat tuotokset, hänestä otetut valokuvat ym. häntä koskeva materiaali. Toimintasuunnitelmamme kuvina: kuva 2 ja kuva 3.

Olemme tiiviissä yhteistyössä kotien kanssa, sillä luottamuksellisten suhteiden avulla päiväkoti voi parhaiten tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään. Muita yhteistyötahojamme ovat Kitee kaupunki, hoito- ja hoiva-alan alueellinen verkosto sekä alan asiantuntijat.

Päiväkodin omistaa kesälahtelainen Mäntyniemen Ikihonka Oy. www.ikihonka.fi